Bestyrelsen

Ifølge foreningens vedtægter skal bestyrelsen være sammensat af 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Efter generalforsamlingen i 2022 ser vi ud som følger:

  • Andreas Friede (formand)
  • Mogens Niese-Petersen (næstformand)
  • Carsten Lindeberg Birn (kasserer) mere om mig
  • Egon Petersen
  • Mona Ottesen
  • Åse Dromph Nielsen
  • Kim Lykke Sommer

Suppleanter

  • Ledig
  • Ledig