Velkommen til Havdrup Borgerforening

Foreningen blev genstiftet den 22. januar 2012 af en gruppe borgere, som ønskede at holde hånden under de arrangementer, som allerede var en etableret del af oplevelserne i byen.

Foreningens formål er at fremme det sociale liv i Havdrup, hvorfor Solrød kommune i 2016 godkendte os som forening under folkeoplysningsloven. Det betyder at vi i dag kan gøre brug af kommunens lokaler, søge tilskud m.m., på lige fod med kommunens øvrige foreninger.

Pr. 10 april 2024 har foreningen 283 medlemmer som hver især lægger et kontingent på dkr. 100,00 om året og derved danner vores økonomiske fundament. Som medlem er man ikke påtvunget aktiv deltagelse, men man støtter foreningen og sikrer fri arrangementer.

Sammen med byens frivillige kræfter og lokale sponsorer planlægger og arrangerer vi 5 årlige aktiviteter:

Påskeudsmykning
– Sankt Hans i Bakkerne
– Halloween i Bakkerne
Julebelysning
Julemarkedet

Se gerne mere under arrangementer og får du “blod på tanden” er du mere end velkommen til at blive medlem / frivillig hjælper eller begge dele 😉🎈

Så er der cykeltur rundt i Havdrup!

Temaet er: ”Steder du kun kommer hvis du bor der”.

Det sker søndag den 2. juni kl. 10:00 til ca. 12:30, med start og slut i centret.

Det bliver ikke en anstrengende tur, så alle der kan cykle vil kunne deltage, både børn og voksne. Temaet gør også at der bliver en del ophold undervejs.

Der er endnu ikke tegnet rute på kortet, da vi opfordrer til at man kommer med ideer eller en invitation til at ruten netop går forbi der hvor man bor, og gerne vil vise det frem.

Kom med forslag inden den 23. maj, så vi kan offentliggøre ruten i weekenden 25.-26. maj. Send dine forslag til Egon på egon@berta.dk.

Vi har inviteret Christian Vang som er byrådsmedlem til at deltage, og man kan så stille spørgsmål til ham, for eksempel om der eventuelt er planer i byrådet for de forskellige lokaliteter vi kommer igennem. Lokalhistorisk arkiv vil prøve at finde historiske billeder fra de områder der bliver besøgt, så man kan se hvordan det var engang.

Vel mødt og vi glæder os til at se jer.