Cykeltur den 01.04.2023

“Vores” Egon er en mand med mange jern i ilden og mange kasketter som klær ham godt.

Han spurgte på vegne af Byudvikling Havdrup, om Havdrup Borgerforening ville bakke op om en “Tour de Havdrup”, hvor flere områder og projekter for Havdrup ville blive belyst.

Og selvfølgelig ville vi det !!!

Turen lød på ca. 9 km med flere pitstop og fortællinger om området og skulle vare små 2 timer fra kl. 10-12.
Havdrup Centret var både start/slutsted og et vigtigt punkt på ruten, for Egon fremhævede, at borgerne i Havdrup havde haft medindflydelse på indretningen af centerpladsen.

Vi var heldige med fejret, og det var 14 spændte cyklister, som drog afsted.

Første stop blev Nyskoven, som i sig selv er et borgerprojekt. Her sørgede en af Havdrups mange ildsjæle for mange år siden for, at vi kunne købe “træaktier” og dermed grundlægge Nyskoven.

Egon kunne fortælle om borgernes medindflydelse omkring udformningen af legepladsen, og at kommunen fremmer biodiversiteten ved etablere både vandhuller og blomsterenge i området.

Næste stop blev Skovvænget, hvor et område mellem Brinken og Skovvænget er i spil til boligudstykning.

Det er en del af kommunens byudviklings- og “fingerplan”, som skal strække sig op mod åen før Risbyholm, hvor kommunegrænsen går.

Kommunen er i dialog med de(n) private ejer(e)
af matriklen.

Herefter gik turen til Timianhaven, hvor vi ad bagvejen og gennem “vådområdet” fik vist den næste etape med nye boliger i Havdrup i området op mod Havdrup Ridecenter.

Egon kunne også fortælle, at det nærliggende solcelleområde overvejer nye parabollignende anlæg, som kan dreje sig med solen og dermed være mere effektive.

Så blev vi ført til den modsatte ende af Havdrup, hvor Egon på Ørnesædevej kunne fortælle om både udstykning til boliger og evt. ældreboliger.

Det er ikke hele området mod vandværket, som skal udstykkes, da området ved bækken og vandværksstien er en del af Solrøds bækprojekt med rejsning af skov, rekreativt stisystem og forbindelse til både Gl. Havdrup og på sigt måske også en sti til Solrød Landsby.

Vi nærmede os frokosten og kunne passende få appetit bag Havdrup skole.

Her slår kommunen endnu et slag for biodiversiteten med en kommende blomstereng og plantning af frugttræer.

Området i baggrunden med grantræerne skal samtidig forblive “urørt skov”.

Al den natur gav lyst til mere, og næste stop blev Fiskebroen bag Bakkerne (hvor borgerforeningen holder Sankt Hans).

Her kunne Egon fortælle om kommunens tilskudspulje, som en anden Havdrup ildsjæl har benyttet sig af to gange. Først ved anlæggelse af Fiskebroen og sidenhen Syv Høje Stien, som til Halloween vrimler med nattens drabelige væsener (også et af borgerforeningens arrangementer).


Naturlegepladsen mellem børneinstitutionen Regnskoven og Sognehuset blev en naturlig forlængelse af rundturen.

Her er der plads til hygge for både store og små Havdrup borgere.

Med et stop tilbage rundede vi det 3. område for fremtidige udstykninger i Havdrup ved Sallevvej for enden af Ulvevej.

Dernæst gik turen ad Græshave Alle til Børnehave Alle, hvor der nu er boliger. At området tidligere både rummede en børneinstitution, en idrætshal og en foldboldbane viser bare, hvor meget byen har udviklet sig gennem årene.

Turen sluttede som planlagt lidt i 12, hvor de tilbageværende fik fyldt depoterne op efter strabadserne og fik talt mere om turen.

Tak til alle deltagere og ikke mindst til vores guide Egon for en veltilrettelagt tur og et fantastisk vejr.

Rigtig god påske derude !!!